•  
 • Homepage Library کاهش بار مجازات اعدام پدر یا مادر برای فرزندان
 •  
  • Document

  • کاهش بار مجازات اعدام پدر یا مادر برای فرزندان
   Document published by Quaker United Nations Office in 2013
   یکی از سوالاتی که به ندرت در مباحث مجازات اعدام مطرح میشود این است که فرزندان این مجرمین آیا چه میشوند. دستگیری، محکومیت و (احتمالا) اعدام یک پدر یا مادر تاثیر عمیقی در فرزندان او دارد، با این حال این فرزندان از توجه کم و پشتیبانی کم تری برخوردارند. اثرات بعضی از تجربه های فرزندان محکومین به مرگ یا اعدام شده مشابه تجربه های فرزندان زندانیان دیگر است. این اثرات شامل تجربه هایی است مانند بازداشت و محاکمه پدر یا مادر، برخی مسائل مربوط به ملاقات آنها در زندان، و ملاحظات در مورد میزان و زمان اطلاع رسانی به آنها. در این ی مضاعف بر فرزندان ی موارد نیز، فرزندان محکومین به مرگ شاید تجربه ای سخت تر از، و یا با زوایا زندانیان دیگر داشته باشند. اما زمینه هایی وجود دارد که صرف مجازات اعدام و روندی که طی میکند به این معنا است که تجربه این کودکان از بنیاد متفاوت با تجربه کودکان مشابه آنهاست. مسائلی از قبیل کنار آمدن با خود اعدام، و آموختن ادامه به زندگی بعد از اعدام با علم به اینکه پدر یا مادری توسط دولت کشته شده است
   Oliver Robertson / Quaker United Nations Office
   (World)
   Also available in English, French, Spanish, Arabic, Japanese
   File type : Text

 • Worldwide Database promotional panel