• کتابخانه

  • کتابخانه داری تمامی منابع مربوط به مجازات اعدام با بیش از 15 زبان مختلف می باشد. که توسط ائتلاف جهانی از آغاز قرن بیست و یکم شناسایی شده اند. به جز اسناد منتشر شده توسط ائتلاف جهانی، کتابخانه به منابع خارجی که ضرورتا منعکس کننده دیدگاه های ائتلاف جهانی نیستند نیز لینک و پیوند دارد.  در صورت فقدان سند یا اشتباه در لینک با ما تماس بگیرید و اطلاع دهید.
   جهت دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد کتابخانه اینجا را کلیک کنید

   جستجوی کتابخانه
  • نشریات شاخص

  • ایران: استفاده از مجازات اعدام در جرایم مربوط به موادمخدر بعنوان ابزاری برای کنترل سیاسیt
   سند انتشارات گزارش حقوق بشر در ایران در 2014

  • کاهش بار مجازات اعدام پدر یا مادر برای فرزندان
   سند انتشارات Quaker United Nations Office در 2013

  • بسته حاوی اطلاعت : 2015 روز جهانی علیه مجازات اعدام
   سند انتشارات ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام در 2015

  • بخش اول از گزارش سالانه اعدام - دستکم ۷۵۳ اعدام در سال ۲۰۱۴
   سند انتشارات Iran Human Rights (IHR) در 2016

 • Worldwide Database promotional panel